Ehitus- ja topogeodeetilised uuringud

/ Ehitus- ja topogeodeetilised uuringud 

Geodeetilised ja topograafilised maa-ala plaanid, projekteerimis- ja detailplaneeringute alused.

Ehitus- ja topogeodeetilised uuringud on mõõtmised, mis annavad vajalikud lähteandmed planeeringu või ehitusprojekti koostamiseks ja sellele järgneavks ehitamiseks. Uuringute eesmärk on saada ülevaade olemasolevast olukorrast, sealhulgas maapinna reljeefist, tehnovõrkudest, piiridest ja muudest olulistest teguritest. Uuringute tulemused aitavad projekteerijatel koostada ehitusprojekti, mis vastab kehtestatud nõuetele ja tagab ehitustööde ohutuse ja kvaliteedi.

Uuringute ulatus

Ehitus- ja topogeodeetiliste uuringute ulatus sõltub konkreetsest projektist. Üldiselt hõlmavad uuringud järgmist:

  • Geodeetilisi mõõtmised
  • Maastikumudelite koostamine
  • Maa-aluste kommunikatsioonide uuringd

Geodeetilised mõõtmised

Geodeetilised mõõtmised annavad ülevaate maapinna reljeefist, sealhulgas kõrgustest, nõlvade suundadest ja muudest olulistest teguritest. Geodeetilised mõõtmised teostatakse klassikaliselt elektrontahhõmeetri ja/või GNSS-i abil. Samas kasutame ka kaasagseid lahendusi nagu droonidega fotogramm-meetriline mõõdistus või laserskanneriga mõõtmine.

Maastikumudeli koostamine

Maastikumudeli koostamine on topograafiliste mõõtmiste tulemuste töötlemine ja esitamine 2D- või 3D-kujul. Maastikumudelid on olulised ehitusprojektide planeerimisel ja ehitamisel, kuna need võimaldavad projekteerijatel ja ehitajatel näha maapinna reljeefi ja muid olulisi tegureid.

Maa-aluste kommunikatsioo nide uuringd

Selle käigus kantakse plaanidele maa-aluste kommunikatsioonide asukohad, täpsustatakse nende info (materjal, läbimõõdud) ning vajadusel teostatakse nende detailsem uuring (kaevude andmed, maa-aluste tehnovõrkude detailne uurimine lokaatorite ja maaradarite abil).

Uuringute tellijad

Ehitus- ja topogeodeetilisi uuringuid tellivad tavaliselt ehitusettevõtted, projekteerijad ja planeeringuasutused. Uuringute tellimisel on oluline valida pädev ja kogenud geodeetilise ettevõtte, kes suudab tagada uuringute kvaliteedi ja tulemuste usaldusväärsuse.

Meie teenus

Oleme kogenud geodeetilise ettevõtte, mis pakub erinevaid ehitus- ja topogeodeetilisi uuringuid. Meie uuringud on kvaliteetsed ja usaldusväärsed ning vastavad kehtestatud nõuetele. Pakume oma klientidele individuaalset lähenemist ja aitame neil leida parimad lahendused nende vajadustele. Koostame geodeetilise alusplaani nii väikselekrundile kui ka suuremahulistele teeprojektidel, mis hõlmavad sadade hektarite ulatused plaanide koostamist. Meie kogemused ja kestvus aastast  1992 räägib meie eest.

Hoia pilku peal meie Facebooki ja Instagrammi kontol, kus on näha meie huvitavamaid ettevõtmisi.


Tehtud tööd