Ehitus- ja topogeodeetilised uuringud

Geodeetilised ja topograafilised maa-ala plaanid, projekteerimis- ja detailplaneeringute alused.

Iga projekt, planeering või idee, mis on seotud maa-ala kasutamisega - olgu selleks siis hoone, tee, torud-kaablid, või iluaed - saab alguse korraliku alusplaani loomisest. Kui on olemas täpne - mõõtkavas - geodeetiline maa-ala plaan, siis on projekteerijal hea oma tööd teha ning tellijana võite kindel olla, et ka looduses reaalselt kõik sinna sobib, kuhu oli planeeritud. Lähtudes tellija soovist ning püstitatud eesmärgist koostame vastvalt vajadusele sobiva maa-ala plaani, mis tagab, et Teie projekt või planeering edeneks tõrgeteta.