Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitusgeodeetilised tööd on geodeetilised tööd, mis tehakse ehitusprojekti elluviimiseks. Nende tööde eesmärk on tagada, et ehitatav objekt oleks projekteeritava asukoha ja mõõtmetega.

Ehitusgeodeetilised tööd jagunevad üldjuhul kaheks põhiliseks valdkonnaks:

  • Märkimine: Hoonete, teede, trasside ja teiste rajatiste asukohtade, pikettide, telgede ja kõrguste määramine ehitusplatsil.
  • Teostusmõõdistused: Ehitatud objekti asukohtade, telgede, kõrguste ja mahtude mõõtmine ehituse käigus ja pärast ehituse lõppu.

Märkimine

Märkimine on kõige olulisem osa ehitusgeodeetilistest töödest. Nende tööde käigus määratakse looduses rajatavate  objektide asukohad, mille alusel ehitajad oma tööd teevad. 

Märkimistel kasutatakse üldjuhul elektrontahhümeetrite ja GNSS seadmete (GPS) abi, mis tagavad vastavalt vajadusele kas või millimeetri täpsusega märkimistööd.

Täna on Oü WeW'is kasutusel Leica kvaliteetsed ja täpsed seadmed mõõtmistööde teostamiseks.

Teostus- ja kontrollmõõtmised

Mõõtmistööd tehakse ehituse käigus ja pärast ehituse lõppu. Teostus ja kontrollmõõtmiste eesmärk eesmärk on kontrollida ehitustööde käigus rajatud ehitiste vastavust projektile ja koostada teostusdokumentatsioon ehituste vastuvõtmiseks.

Mõõtmistööd tehakse tavaliselt geodeetiliste seadmete, näiteks elektrontahhümeetrite ja GNSS seadmete (GPS) abil aga kasutame siin ka kaasaegseid lahendusi nagu droonidega fotogramm-meetriline mõõdistus ning laserskanneriga skanneerimine.

Mõõtmiste tulemusena saadakse rajatud objektide asendid, nende kõrgulik info ja vastavus projektile, torude-kaablite puhul nende pikkused ja margid ning mahuliste ehituste puhul nende töödemahud (pinnad ja mahud). Näiteks tee-ehitusel teostatud pinnasetööde mahud, teekatete pindalad ning märgide ja teetähiste hulgad jne.  

Ehitusgeodeetiliste tööde tähtsus

Ehitusgeodeetilised tööd on ehitusprotsessi oluline osa. Nende tööde tulemused mõjutavad otseselt ehitatava objekti kvaliteeti ja ohutust. Korrektselt tehtud ehitusgeodeetilised tööd tagavad, et ehitatud objekt on projekteeritava asukoha ja mõõtmetega, mis on oluline eelkõige järgmistel põhjustel:

  • Ohutus: Ehitatud objekti õige asukoht tagab, et see ei rikuks naabrite omandit ega ohustaks inimesi - ehk vastab projekti käigus arvestatud ohutusnõuetle. Näiteks teede ehitustel kurvid ja tee kalded. 
  • Funktsionaalsus: Ehitatud objekti õiged mõõtmed tagavad, et see vastab hoonete või rajatiste funktsionaalsetele nõuetele. Näiteks hoone kõrgused vastavad sellele, et projekteeritud välisedtorud ühilduvad hoone väljunditega.
  • Esteetika: Ehitatud objekti õige asukoht ja mõõtmed tagavad, et see sobib ümbritsevasse keskkonda.

Seega on ehitusgeodeetiliste tööde kvaliteet ehitusprotsessi edukust määrav tegur.

Ehitusgeodeetiliste tööde tulemused on olulised nii ehitajate kui ka ehitusjärelevalve jaoks. Korrektselt tehtud ehitusgeodeetilised tööd tagavad, et ehitatud objekt on projekteeritava asukoha ja mõõtmetega, sobindudes ja asetsedes sinna kuhu nad olid planeeritud, tagades selle toimivuse ning dokumnteerides selle ehitusjärgse oleku nii koorinaatoides kui ka sisus ja materjalidesa.

Hoia pilku peal meie Facebooki ja Instagrammi kontol, kus on näha meie huvitavamaid ettevõtmisi.


Tehtud tööd