Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitustega seotud geodeetilised mõõdistustööd: telgede ja trasside märkimised, teostus- ja kontrollmõõdistused.

Ehitusgeodeetilised tööd ehitusplatsidel, mille eesmärk on tagada projekti võimalikult täpne loodussesse ülekandmine, selle valmimise kontrollimine ja lõpptulemuse fikseerimine, saamaks täpset plaani ja mahte teostatud tööde kohta

  • Geodeetiliste ehitusvõrkude ja kõrgusvõrkude rajamine ehitistele.
  • Märkimistööd hoonetele ja rajatistele (sillad, teed, kaablid, torud jm rajatised)
  • Ehitise kontrollmõõtmised, vajumisvaatlused.
  • Teostusmõõdistused ja teostusjooniste koostamine