Hoonete mõõdistus

Hoonete ehitusjärgsed ülemõõtmised, inventariseerimisjoonised, hoonete - rajatiste mõõtmised projekteerimistöödeks.