Hoonete mõõdistus

  • Hoonete ehitusjärgsed ülemõõtmised, inventariseerimisjoonised, hoonete - rajatiste mõõtmised projekteerimistöödeks. Töö tulemusena valmivad korruste plaanid, vaated ja lõiked ning soovitud mahud (pindalad ja ruumalad). 
  • Hoonete või hoone osade detailsed mõõdistused projekteerimistöödeks. 
  • laserskaneerimise või fotogrammeetriaga punktipilved või mesh mudelid hoonetest. 
  • hoonete 3D mudelite koostamine BIM projekteerimiseks.