Insenertehnilised geodeesia- ja eritööd

Ehitiste vajumisvaatlused, järelvalvemõõdistused, geodeetilised ekspertiisid, tööstusmõõdistused

Tööd, mis vajavad täpsust, täpsust ja veelkord täpsust!

  • Ehitiste järelvalvele kontrollmõõdistused
  • Ehitajale, geodeedile või omanikule-valdajale ekspertiismõõdistused.
  • Täpsed mõõdistustööd sildade, tunnelitele, rööbasteede ja muude ehitiste projekteerimiseks, ehitamiseks ning kontrolliks.
  • Vajumisvaatlused.
  • Tööstusmõõdistused