Geodeesiabüroo WeW

Ehitus- ja topogeodeetilised uuringud

Geodeetilised ja topograafilised maa-ala plaanid, projekteerimis- ja detailplaneeringute alused.

Tutvu teenusega

Insenertehnilised geodeesia- ja eritööd

Ehitiste vajumisvaatlused, järelvalvemõõdistused, geodeetilised ekspertiisid, tööstusmõõdistused.

Tutvu teenusega

Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitustega seotud geodeetilised mõõdistustööd: telgede ja trasside märkimised, teostus- ja kontrollmõõdistused.

Tutvu teenusega

Kõrgema geodeesiaga seotud tööd

Riiklike ja kohalike geodeetiliste võrkude projekteerimine, rajamine ja mõõtmine.

Tutvu teenusega

Markšeidermõõdistused

Markšeideritööd, kaeveväljade mõõdistused, kaevetööde mahtude kontrollmõõdistused, kaeveväljade piiride ja reeperite märkimised.

Tutvu teenusega

Hoonete mõõdistused

Hoonete ehitusjärgsed ülemõõtmised, inventariseerimisjoonised, hoonete-rajatiste projekteerimiseks mõõtmised.

Tutvu teenusega

Maakorralduslikud tööd

Maaüksuste piiride seotud toimingud:  mõõtmised, kontrollmõõtmised, jagamised ja liitmised

Tutvu teenusega

Fotogramm-meetrilised tööd

Ortofotod maa-aladest ja fassaadidest, 3D mudelid visualiseeringuteks, 3D punktipilved ja nende põhjal loodud mudelid

Tutvu teenusega