Ettevõte

WeW OÜ tegutseb alates aastast 1992, olles seega üks vanimaid kodumaisel erakapitalil põhinevaid geodeesia büroosid Eestis. 23 aastat tegutsemist geodeesia erialal on andnud meile suurel hulgal kogemusi teostamaks ka keerulisematel objektidel kvaliteetset ja täpset mõõdistamist. Oma töödes lähtume kliendi soovidest ning püstitatud eesmärkidest, olles vajadusel ka nõuandmisega abiks, tagades samas töö vastavuse kõigile kehtivatele seadustele ning nõuetele.

Litsentsid ja load

Majandustegevuse registri registreeringud:

Majandustegevuse teate number: EG10213694-0001

Tegevusala: Ehitusuuringud

  • ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine
  • ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine
  • insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine

Tarkvaralitsentsid

  • AutoDesk AEC Collection 2020
  • AutoDesk Civil3D 2013 (1 võrgulitsents)
  • AutoDesk Civil3D 2009 (1 võrgulitsents)
  • AutoDesk AutoCad LT 2014 (1 litsents)
  • LibreOffice vabavara kontoritöö paketid.
  • Leica Geo Office 8.2 (1 litsents)

Mehitamata õhusõiduki käitamise luba

Lennuameti ühekordne luba nr 4.13-3/18/140-2  Kehtivus 20.04.2018-20.04.2019