Ettevõttest

Geodeesiabüroo Oü WeW on alates 1992. aastast tegutsev geodeetiliste töödega tegelev ettevõte. Oleme spetsialiseerunud kvaliteetsete geodeetiliste lahenduste pakkumisele erinevatele klientidele - nii suurtele kui ka väikestele. Meie meeskond koosneb kogenud geodeetidest, kes omavad laialdasi teadmisi ja oskusi geodeesia valdkonnas.

Wew OÜ eesmärk on pakkuda usaldusväärseid geodeetilisi teenuseid, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja seadmeid, et tagada täpsed mõõtmistulemused.

Oleme valmis võtma vastu erinevaid projekte, mis hõlmavad erinevaid valdkondi ja vastavad klientide vajadustele:

  • Geodeetilised alusplaani koostamine: Meie geodeedid koostavad täpsed ja detailsed alusplaanid, mis on olulised ehitusprojektide planeerimisel, projekteerimisel ja elluviimisel. 

  • Ehitusgeodeesia: Ehitusgeodeesia teenus hõlmab ehitusmärkimisi, teostusmõõdistusi ja kontrollmõõtmisi ehitusplatsidel, teede-ehitusel ja maa-aluste kommunikatsiooide rajamisel. Meie geodeedid teostavad täpsed mõõtmised, kontrollivad ehitusjooniste täpsust ning tagavad ehitustöödel objektide õige asukoha ja kõrguse.

  • Hoonete plaanid: Meie meeskond teostab hoonete mõõdistust ja koostab täpsed plaanid olemasolevate hoonete kohta. kasutades laserskanneerimist, saame hoonetest täpsed 2D või 3D jooised, mida saab kasutada nii projketeerimiseks kui ka inventariseerimisjooniste koostamiseks.

  • Laserskanneerimine: Kasutame kaasaegset skaneerimistehnoloogiat, mis võimaldab kiiresti koguda suure tihedusega punktipilve. Laserskanneerimine võimaldab luua täpseid kolmemõõtmelisi mudeleid ja saada detailseid mõõtmistulemusi erinevate objektide kohta alates väikestest korteri plaanidest ja lõpetades suurte tööstusettevõtete detailsete joonistega konstruktsioonidest kui ka tehnosüsteemidest.

  • Fotogramm-meetria: Fotogramm-meetria kasutab visuaalset informatsiooni, nagu fotod või videod, et saada täpseid mõõtmistulemusi ja luua ruumilisi mudeleid. See on oluline tööriist maastike, hoonete või muude objektide mõõdistamisel aga ka 3D visualiseeringute loomisel. Samuti on sellest abi raskesti ligipääsetavates kohtades mõõdistustööde teostamiseks nagu näiteks kõrgete hoonete fassaadid või katused.

  • Kõrgem geodeesia: Kõrgem geodeesia hõlmab spetsiifilisemate ja kõrgtäpsete mõõtmistööde tegemist nagu riiklike ja kohalike geodeetiliste- ning kõrgusvõrkudega seotud tööd. Teostame kontrollmõõdistusi ja teisaldame geodeetiliste võrkude punkte, mis jäävad ette ehitustele.

Wew OÜ meeskonnal on laialdased teadmised ja praktiline kogemus nendes geodeetilistes valdkondades. Pakume täpseid, usaldusväärseid ja kvaliteetseid lahendusi, mis vastavad klientide individuaalsetele vajadustele.

Meie eesmärk on tagada klientide rahulolu, pakkudes neile kvaliteetseid ja usaldusväärseid geodeetilisi lahendusi. Oleme avatud koostööle ja suhtlemisele, et mõista täielikult klientide vajadusi ning aidata neil saavutada oma eesmärke geodeetiliste tööde osas.

Kui otsite usaldusväärset geodeetiliste teenuste pakkujat, võtke meiega ühendust. Wew OÜ on valmis aitama teid geodeetiliste töödega seotud väljakutsete lahendamisel ning looma teiega pikaajalise ja eduka koostöö.

Majandustegevuse registri registreeringud:

Majandustegevuse teate number: EG10213694-0001

Tegevusala: Ehitusuuringud

  • ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine
  • ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine
  • insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine