Kõrgema geodeesiaga seotud tööd

Riiklike  ja kohalike võrkude geodeetiliste punktide projekteerimine, rajamine ja mõõtmine.

Tagamaks täpset koordineeritud mõõdistust, on kogu Eesti kaetud erineva täpsusega geodeetiliste märkidega (mõõdistusvõrk, kõrgusvõrk, gravimeetriline võrk). Nendest märkidest lähtudes saab geodeet teostada täpseid mõõdistusi ning saame täpse kõrguse oma projektile või ehitusele.

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus antud võrgu punktid jäävad ette ehitustegevusele. Need võivad hävida või saada viga ning võib olla vajadus neid projektist tulenevalt teisaldada.

Sellega seoses teostame järgmisi töid geodeetiliste märkidega:

  • märkide seotud projekteerimistööd
  • märkide ehitustööd
  • mõõdistustööd
  • arvutustööd

Tehtud tööd