Mahtude määramised

Kaeveväljade mõõdistused, kaevetööde mahtude kontrollmõõdistused, kaeveväljade piiride ja reeperite märkimised

Geodeetilised mõõdistustööd kaeve- ja täitemahtude mõõtmiseks, kontrollimiseks ning dokumenteerimiseks.

Teostatame:

  • kaeveväljade märkimistöid
  • reeperite võrgu rajamisi,
  • kaeveväljade kaardistamist
  • tehtud kaevetööde dokumenteerimist määramaks mahtusid kui ka jääkväärtusi.