Markšeidermõõdistused

Markšeideritööd, kaeveväljade mõõdistused, kaevetööde mahtude kontrollmõõdistused, kaeveväljade piiride ja reeperite märkimised

Markšeidermõõdistused ehk topo-geodeetilised mõõdistustööd kaeveväljadel teostatavate kaevetööde suunamiseks, kontrollimiseks ning dokumenteerimiseks.

Markseidertöödena teostatame:

  • kaeveväljade märkimistöid
  • reeperite võrgu rajamisi,
  • kaeveväljade kaardistamist
  • tehtud kaevetööde dokumenteerimist määramaks mahtusid kui ka jääkväärtusi.

Teostame vajalike mõõdistustöid avakaevandustes (N:karjäärid, turbaväljad) kui ka ladustusplatsidel (puistangud, kuhilad).